#1 Thiết lập tài khoản người dùng BNI Connect

05/01/2021      BNI Q&A: Hướng dẫn cơ bản - Hướng dẫn cơ bản

Bước 1: Đăng nhập tài khoản BNI Connect

Bước 2: Nhập địa chỉ Email

Bước 3: Nhấp vào link email đăng ký để đi đến trang đăng ký

Bước 4: Hoàn thành form đăng ký tài khoản người dùng trực tuyến

Mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên, và cần bao gồm 3 trong 4 điều sau:

– Có ít nhất 1 chữ số
– Có ít nhất 1 chữ IN HOA
– Có ít nhất 1 chữ thường
– Có ít nhất 1 ký tựu đặc biệt: !@#$%

 

Thành công! Bạn sẽ được đăng nhập trực tiếp vào BNI Connect với mật khẩu mới của bạn.

Nếu gặp khó khăn khi đăng ký, vui lòng liên hệ support@bni.vn để được hỗ trợ.

Chúc bạn kết nối vui vẻ!

 

 

 

Thẻ: ,