Trải nghiệm BNI của các Thành viên đến từ New Zealand

31/12/2020      SuccessNet

Tất cả các Thành viên đến với BNI đều nhận được những giá trị thiết thực nào đó và chính họ là những con người đã giúp BNI ngày càng lớn mạnh hơn, phát triển hơn. Mỗi người đều có những cảm nhận và bài học riêng khi tham gia vào BNI. Hãy lắng nghe những trải nghiệm này từ các Thành viên BNI New Zealand!

Nguồn: BNI New Zealand

BNI Việt Nam