TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐƯA TIN LỄ RA MẮT BNI AWE CHAPTER

12/01/2021      Góc báo chí

 

BNI Đông Nam Bộ đã khởi đầu năm mới 2021 bằng lễ ra mắt Awe chapter tại thành phố Vũng Tàu. Tin được đưa trên truyền hình và báo Bà Rịa Vũng Tàu.

 

http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202101/ra-mat-bni-awe-chapter-vung-tau-917699/