CƠ HỘI THAM GIA ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC HỖ TRỢ TẠI BNI VIỆT NAM

Bạn có muốn tiếp tục “nâng tầm cuộc chơi” và tiếp tục sinh hoạt trong BNI ở một cấp cao hơn vị trí hiện tại của bạn không? Bạn có quan tâm đến tiềm năng nhận được nhiều cơ hội kinh doanh hơn không? Hãy cân nhắc đăng ký gia nhập Đội ngũ BNI!

Bạn có muốn...

Bạn có...

1. Tăng khả năng hiện diện cho doanh nghiệp của mình?

2. Đào tạo nâng cao và phát triển bản thân?

3. Tăng sự hiện diện, uy tín và lợi nhuận?

1. Mong muốn giúp đỡ người khác?

2. Mong muốn sống triêt lý Givers Gain® - Cho là Nhận?

3. Khả năng sắp xếp lịch trình và thời gian?

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM GIÁM ĐỐC HỖ TRỢ

  • Mỗi Giám đốc Hỗ trợ sẽ quản lý từ 1 đến 3 Chapter trong một khu vực nhất định.
  • Cơ hội này được tạo ra nhằm giúp các Thành viên tăng lợi nhuận thông qua BNI bằng cách mở rộng mạng lưới kết nối cơ hội kinh doanh của họ và hỗ trợ các Thành viên khác.
  • Giám đốc Hỗ trợ giúp các Chapter tăng số lượng Thành viên, duy trì tỷ lệ tái gia nhập của những thành viên hiện tại, đào tạo và huấn luyện cho Thành viên để họ tận dụng tối đa công cụ và lợi ích mà BNI đem lại.
  • Các ứng viên lý tưởng để trở thành Giám đốc Hỗ trợ là cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và Tổng Thư Ký. Họ là những người có phẩm chất và kỹ năng như: Kỹ năng Lãnh đạo và Thuyết trình mạnh mẽ, hiểu rõ các chính sách và hướng của BNI, và sống theo triết lý Givers Gain® (Cho là nhận)!