BNI HÀ NỘI 6

Hiện tại, BNI Việt Nam đã có 7388 thành viên với 158 Chapter tại các vùng, tỉnh thành lớn trên cả nước như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Dương, Lào Cai, Hưng Yên, Bình Phước, Bắc Ninh, Tây Ninh, …. Trong 12 tháng qua, thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau hơn 330.219 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị các thương vụ lên đến hơn 9.079 tỷ đồng. Cũng trong thời gian đó, riêng thành viên vùng BNI Hà Nội 6 đã trao nhau cơ hội kinh doanh tổng giá trị lên tới hơn 1.168 tỷ đồng.

Đăng ký tham gia

Ban lãnh đạo Hà Nội 6

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám Đốc Vùng
Phạm Thành Long
Giám đốc Khu vực và Giám đốc hỗ trợ
Đoàn Quang Thắng
Giám đốc Khu vực và Giám đốc hỗ trợ
Lê Minh Tuấn
Giám đốc hỗ trợ và Đại sứ
Nguyễn Thanh Hà
Giám đốc hỗ trợ
Phạm Thanh Tùng
Giám đốc hỗ trợ
Phạm Tiến Dũng
Giám đốc hỗ trợ
Lê Văn Trường
Giám đốc hỗ trợ
Tạ Quốc Tuấn
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Văn Cường
Giám đốc hỗ trợ
Đỗ Xuân Hải
Giám đốc hỗ trợ
Cường Nguyễn
Giám đốc Phát triển
Nguyễn Minh Tiền

Tất cả chapter của Hà Nội 6

BNI New World Online Chapter

Giám đốc: Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại: 0915093468
Website: Click vào đây

BNI BRILLIANCE ONLINE CHAPTER

Giám đốc: Nguyễn Bùi Hà
Điện thoại: 0913255811
Website: Click vào đây

BNI ACE ONLINE CHAPTER

Giám đốc: Nguyễn Minh Tiền
Điện thoại: 0913792388
Website: Click vào đây

BNI FLASH ONLINE CHAPTER

Giám đốc: Nguyễn Như Đức
Điện thoại: 0842458888
Website: Click vào đây

BNI ECO

Giám đốc: Lâm Thu Huyền
Điện thoại: 0989819020
Website: Click vào đây

BNI Flame

Giám đốc: Tạ Quốc Tuấn
Điện thoại: 0977036666
Website: Click vào đây

BNI RAINBOW ONLINE CHAPTER

Giám đốc Khu vực: Phạm Tiến Dũng
Điện thoại: 0912636568
Website: Click vào đây

 

BNI THANGLONG

Giám đốc: Trà My
Điện thoại: 0932201178
Website: Click vào đây

BNI One

Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Điện thoại: 0912636568
Website: Click vào đây

BNI Thunder

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

BNI Ultimate

Giám đốc: Nguyễn Như Đức
Điện thoại: 0842458888
Website: Click vào đây

BNI Felix

Giám đốc: Tạ Quốc Tuấn
Điện thoại: 0977036666
Website: Click vào đây

BNI Benly

Giám đốc: Nguyễn Minh Tiền
Điện thoại: 0913792388
Website: Click vào đây

BNI Jubilant

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

BNI Hercules

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

BNI Helios

Giám đốc: Đỗ Xuân Hải
Điện thoại: 0983061177
Website: Click vào đây

BNI Vincent

Giám đốc: Lâm Thu Huyền
Điện thoại: 0989819020
Website: Click vào đây

BNI Marathon

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

BNI Yes

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: Click vào đây

BNI Viva

Giám đốc: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại: 0988523102
Website: Click vào đây

BNI True You

Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Điện thoại: 0912636568
Website: Click vào đây

BNI The Wall

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

 

 

BNI Solar

Giám đốc: Lê Chí Trung
Điện thoại: 0989059369
Website: Click vào đây

BNI OK

Giám đốc: Nguyễn Như Đức
Điện thoại: 0842458888
Website: Click vào đây

BNI Giant

Giám đốc: Nguyễn Thanh Mai
Điện thoại: 0903266773
Website: Click vào đây

BNI Hero

Giám đốc: Lê Văn Trường
Điện thoại: 0903284568
Website: Click vào đây

BNI Givers

Giám đốc: Đỗ Xuân Hải
Điện thoại: 0983061177
Website: Click vào đây

BNI Bamboo

Giám đốc: Phạm Thanh Tùng
Điện thoại: 0912099800
Website: Click vào đây

BNI 5P

Giám đốc: Cường Nguyễn
Điện thoại: 0969392839
Website: Click vào đây

 

BNI Hello

Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Điện thoại: 0912636568
Website:  Click vào đây

BNI 5S

Giám đốc: Cường Nguyễn
Điện thoại: 0969392839
Website:  Click vào đây

BNI Pro

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website:  Click vào đây

BNI Dragon

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website:  Click vào đây

BNI Trust

Giám đốc: Đoàn Quang Thắng
Điện thoại: 0912019698
Website: Click vào đây

BNI Flight

Giám đốc: Tạ Quốc Tuấn
Điện thoại: 0977036666
Website: Click vào đây

BNI Warrior

Giám đốc: Phạm Thành Long
Điện thoại: 0913553222
Website: Click vào đây

BNI Focus

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

BNI Growth

Giám đốc: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại: 0988523102
Website: Click vào đây

BNI AHA

Giám đốc: Lê Minh Tuấn
Điện thoại: 0988067618
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia