Đăng ký tham gia

Ban lãnh đạo Hà Tĩnh

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

 

Giám đốc Vùng
Đinh Văn Tạo

Tất cả chapter của Hà Tĩnh

BNI Thinkbig

Giám đốc: Hồ Mạnh Trường
Điện thoại: 0989264557
Website: Click vào đây

 

Đăng ký tham gia