Đăng ký tham gia

Ban lãnh đạo Hồ Chí Minh 6

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám đốc vùng
Nguyễn Thị Bích Hằng

Tất cả chapter của Hồ Chí Minh 6

BNI TRANSFORMATION

Giám đốc: Phan Thị Kim Huê
Điện thoại: 0931497939
Website: Click vào đây

BNI Effect

Giám đốc: Lê Thu Huyền
Điện thoại: 0938793986
Website: Click vào đây

BNI System

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Bình

Số điện thoại: 0943198139

Website: Click vào đây

BNI Confidence

Giám đốc: Dương Hồng Minh
Điện thoại: 0909929058
Website: Click vào đây

BNI Gratitude

Giám đốc: Lê Ngọc Đăng
Điện thoại: 0949823969
Website: Click vào đây

BNI Balance

Giám đốc: Anna Nguyễn Thị Bích Hằng
Điện thoại: 0939861189
Website: Click vào đây

BNI WOW

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Bình
Điện thoại: 0943198139
Website: Click vào đây

BNI Ownership

Giám đốc: Tô Quý Ngọc Châu
Điện thoại: 0908330100
Website: Click vào đây

BNI Commitment

Giám đốc: Lê Ngọc Đăng
Điện thoại: 0949823969
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia