Đăng ký tham gia

Ban lãnh đạo Hồ Chí Minh

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám đốc vùng
Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Giám đốc cấp cao
Trần Thị Thanh Mai
Giám đốc cấp cao
Nguyễn Tri Phương
Giám đốc cấp cao
Ngô Nhựt Thăng
Giám đốc cấp cao
Đinh Thị Như Phượng
Giám đốc hỗ trợ
Lê Thị Lương Yên
Giám đốc hỗ trợ
Hứa Quang Vinh
Giám đốc hỗ trợ
Lê Minh Quang
Giám đốc hỗ trợ
Lê Hoàng Vĩnh Phúc
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Trung Minh
Giám đốc hỗ trợ
Tô Anh Kiệt
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Thị Diễm Phương
Giám đốc hỗ trợ
Trương Thị Thanh Thuý
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Nho Minh Châu
Đại sứ hỗ trợ
Phạm Thị Phương Lan

Tất cả chapter của Hồ Chí Minh

BNI BEYOND – Core Group

Giám đốc: Đinh Thị Như Phượng
Điện thoại: 0909926477
Website:  Click vào đây

BNI New Life – Core group

Giám đốc: Lê Anh Khôi
Điện thoại: 0982436686
Website: Click vào đây

BNI LINKING

Giám đốc: Lê Minh Quang
Điện thoại: 0945365165
Website: Click vào đây

 

BNI Landmark

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: Click vào đây

BNI Innovation

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188

BNI Captain – Core group

Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy Dương
Điện thoại: 0903488108
Website: Click vào đây

BNI Talent

Giám đốc: Lê Thị Thanh Hương

Số điện thoại: 0904456777

Website: Click vào đây

BNI BizLink

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI MISSION

Giám đốc: Ngô Nam
Điện thoại: 0902461424
Website: Click vào đây

BNI Guardian

Đại sứ phát triển: Nguyễn Quốc Lĩnh

Điện thoại: 0949837857

Website: Đang cập nhật

BNI Trophy

Đại sứ phát triển: Trần Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0908102125

Website: Đang cập nhật

BNI Century

Giám đốc cấp cao: Trần Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0908102125

Website: Click vào đây

BNI Rubik

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888

BNI Happy Diamonds

Giám đốc: Hứa Quang Vinh
Điện thoại: 0908333081
Website: Click vào đây

BNI Sunrise

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI Premier

Giám đốc: Dương Ngọc Thiên Giao
Điện thoại:
0846198188
Website: Click vào đây

 

BNI Amanda

Giám đốc: Trần Thị Hồng Vân
Điện thoại: 0908683005
Website: Click vào đây

BNI Friends

Giám đốc: Võ Thị Thanh Kiều
Điện thoại: 0913397292
Website: Click tại đây

BNI Leaders

Giám đốc: Nguyễn Tấn Vũ
Điện thoại: 0902 202727
Website: Click vào đây

BNI Global

Giám đốc: Huỳnh Kim Thanh Phong
Điện thoại:090 561 1311
Website: Click vào đây

BNI EMERALD

Giám đốc: Hứa Quang Vinh
Điện thoại: 0908333081
Website: Click vào đây

BNI Quality

Giám đốc: Tô Anh Kiệt
Điện thoại: 0903337939
Website: Click vào đây

BNI Modern

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Honest

Giám đốc: Nguyễn Hồng Huệ
Điện thoại: 0977082435
Website: Click vào đây

BNI Miracle

Giám đốc: Hứa Quang Vinh
Điện thoại: 0908333081
Website: Click vào đây

BNI Royal

Giám đốc: Lê Minh Quang
Điện thoại: 0945365165
Website: Click vào đây

BNI Success

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI Strong

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI Joy

Giám đốc: Nguyễn Trung Minh
Điện thoại: 0789204952
Website: Click vào đây

BNI PLU$

Giám đốc: Nguyễn Trung Minh
Điện thoại: 0789204952
Website: Click vào đây

BNI HAPPY

Giám đốc: Nguyễn Tấn Vũ
Điện thoại: 0902 202727
Website: Click vào đây

BNI Galaxy

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: Click vào đây

BNI Winners

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

BNI Win Win

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: Click vào đây

BNI Stars

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI Biz Link

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI AlphaBiz

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Connect

Giám đốc: Nguyễn Thị Diễm Phương
Điện thoại: 0909994863
Website: Click vào đây

BNI Zen

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888

BNI MegaStars

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Golden Star

Giám đốc: Lê Anh Khôi
Điện thoại: 0982436686
Website: Click vào đây

BNI Glory

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Master

Giám đốc: Trương Thị Thanh Thuý
Điện thoại: 0918601554
Website: Click vào đây

BNI Dynamic

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: Click vào đây

BNI CEO

Giám đốc: Lê Minh Quang
Điện thoại: 0945365165
Website: Click vào đây

BNI Saigon

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia