BNI HỒ CHÍ MINH

Hiện tại, BNI Việt Nam đã có 6026 thành viên với 136 Chapter tại các vùng, tỉnh thành lớn trên cả nước như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Dương, Lào Cai, Hưng Yên, Bình Phước, Bắc Ninh, Tây Ninh, …. Trong 12 tháng qua, thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau hơn 234.331 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị các thương vụ lên đến hơn 6.326 tỷ đồng. Cũng trong thời gian đó, riêng thành viên vùng BNI Hồ Chí Minh đã trao nhau cơ hội kinh doanh tổng giá trị lên tới hơn 2.019 tỷ đồng.

Đăng ký tham gia

Ban lãnh đạo Hồ Chí Minh

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám đốc vùng
Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Giám đốc cấp cao
Trần Thị Thanh Mai
Giám đốc cấp cao
Nguyễn Tri Phương
Giám đốc cấp cao
Ngô Nhựt Thăng
Giám đốc cấp cao
Dương Thành Việt Quang
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Diên Hồng Ngọc
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Thị Cẩm Lai
Giám đốc hỗ trợ
Hứa Quang Vinh
Giám đốc hỗ trợ
Lê Hoàng Vĩnh Phúc
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Trung Minh
Giám đốc hỗ trợ
Lê Thị Lương Yên
Giám đốc hỗ trợ
Nguyễn Tiến Đức
Giám đốc hỗ trợ
Lư Ngọc Quỳnh Phương
Giám dốc hỗ trợ
Nguyễn Ngọc Hiếu
Giám đốc hỗ trợ
Hoàng Duy Phương
Giám đốc hỗ trợ
Lê Nguyễn Thanh Vy
Giám đốc hỗ trợ
Lê Ngọc Đăng
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Lâm Thành Trí
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Thị Lệ Chi
Đại sứ hỗ trợ
Trần Việt Cường
Đại sứ hỗ trợ
Ngô Nam
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Quang Huy
Đại sứ hỗ trợ
Phan Văn Toàn
Đại sứ phát triển
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Thế Duy
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Quốc Sơn
Đại sứ hỗ trợ
Đinh Công Bình
Đại sứ hỗ trợ
Lê Minh Quang
Đại sứ hỗ trợ
Nguyễn Thị Thu Thủy

Tất cả chapter của Hồ Chí Minh

BNI WOW

Giám đốc: Jack DuTien
Điện thoại: 0908696323
Website: Click vào đây

BNI Modern

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Ownership

Giám đốc: Tô Quý Ngọc Châu
Điện thoại: 0908330100
Website: Click vào đây

BNI Ruby

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: Click vào đây

BNI Miracle

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: Click vào đây

BNI Commitment

Giám đốc: Lê Ngọc Đăng
Điện thoại: 0949823969
Website: Click vào đây

BNI Olympus

Giám đốc: Hứa Quang Vinh
Điện thoại: 0908333081
Website: Click vào đây

BNI Royal

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu
Điện thoại: 0983078979
Website: Click vào đây

BNI Success

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI Strong

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI Joy

Giám đốc: Nguyễn Diên Hồng Ngọc
Điện thoại: 0908788177
Website: Click vào đây

BNI PLU$

Giám đốc: Nguyễn Trung Minh
Điện thoại: 0948222788
Website: Click vào đây

BNI HAPPY

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

BNI Galaxy

Giám đốc: Hứa Quang Vinh
Điện thoại: 0915183068
Website: Click vào đây

BNI Winners

Giám đốc: Lê Thị Lương Yên
Điện thoại: 0937369777
Website: Click vào đây

BNI Win Win

Giám đốc: Trần Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0908102125
Website: Click vào đây

BNI Stars

Giám đốc: Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang
Điện thoại: 0908349888
Website: Click vào đây

BNI Biz Link

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

BNI AlphaBiz

Giám đốc: Nguyễn Thị Cẩm Lai
Điện thoại: 0919131155
Website: Click vào đây

BNI Connect

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: Click vào đây

BNI Zen

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: Click vào đây

BNI MegaStars

Giám đốc: Ngô Nhựt Thăng
Điện thoại: 0984114488
Website: Click vào đây

BNI Golden Star

Giám đốc: Lư Ngọc Quỳnh Phương
Điện thoại: 0908883808
Website: Click vào đây

BNI Glory

Giám đốc: Hoàng Duy Phương
Điện thoại: 0977744499
Website: Click vào đây

BNI Master

Giám đốc: Dương Thành Việt Quang
Điện thoại: 0913939583
Website: Click vào đây

BNI Dynamic

Giám đốc: Nguyễn Tiến Đức
Điện thoại: 0918644277
Website: Click vào đây

BNI CEO

Giám đốc: Lê Hoàng Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0913917288
Website: Click vào đây

BNI Saigon

Giám đốc: Nguyễn Tri Phương
Điện thoại: 0888851188
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia