Đăng ký tham gia

Ban lãnh đạo Quảng Nam

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

 

Giám đốc văn phòng
Lê Thị Lương Yên
Giám đốc hỗ trợ
Phạm Châu Loan
Giám đốc hỗ trợ
Trần Nguyễn Vân Nhi
Giám đốc hỗ trợ
Vĩ Văn Ích

Tất cả chapter của Quảng Nam

BNI Kaizen

Giám đốc: Vĩ Văn Ích
Điện thoại: 0903505040
Website: Click vào đây

BNI Faifo

Giám đốc: Nguyễn Bích Vân
Điện thoại: 0903447493
Website: Click vào đây

Đăng ký tham gia