Đăng ký tham gia

Ban lãnh đạo Tây Ninh

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sống theo triết lý Givers Gain® và đam mê tạo ra một nền văn hóa nổi bật nhằm thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết.

Giám đốc vùng
Lê Trường Sơn
Giám đốc phát triển
Nguyễn Thị Thùy Dương

Tất cả chapter của Tây Ninh

BNI Legend

Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy Dương
Điện thoại: 0903488108
Website: Đang cập nhật

Đăng ký tham gia